C7B1A CLASS -COLLEGE OF FINANCIAL AND CUSTOMS

WElCOME TO YOU WITH THE CLASS C7B1A

DIEM THI TOT NGHIEP

Posted by C7B1A-TCHQ trên 23/07/2010


TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÀI CHÍNH – HẢI QUAN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP
TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2010
KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP
KHÓA 7, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUI, NĂM 2010
STT MÃ SỐ SV HỌ VÀ TÊN NG.SINH NƠI SINH LỚP SBD ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP
Chính
trị
Cơ sở Chuyên
ngành
805 710211001 Tống Thị An 200489 Thanh Hóa C7B1A C0050 7 8 9
806 710211002 Trần Thị Cẩm 40389 Hà Tĩnh C7B1A C0120 7 8 8
807 710211003 Nguyễn Tấn Cường 270589 Tây Ninh C7B1A C0124 6 7 8
808 710211005 Nguyễn Thị Kim Chuyền 150288 Bến Tre C7B1A C0150 7 8 8
809 710211006 Trần Thị Hồng Diệp 150888 Đồng Nai C7B1A C0190 5 8 9
810 710211007 Tạ Thị Thùy Dung 121088 Lâm Đồng C7B1A C0218 9 5 8
811 710211008 Nguyễn Thị Dung 260889 Ninh Bình C7B1A C0219 9 7 9
812 710211009 Vương Thúy Duy 271089 Tây Ninh C7B1A C0236 8 9 8
813 710211010 Huỳnh Thị Bích Duyên 251289 Quảng Ngãi C7B1A C0249 7 7 9
814 710211011 Nguyễn Thị Thu Dương 150888 Bắc Giang C7B1A C0162 8 7 9
815 710211013 Nguyễn Duy Đông 141289 Long An C7B1A C0015 3 6 8
816 710211014 Nguyễn Thị Trà Giang 30385 Quảng Ngãi C7B1A C0264 5 8 8
817 710211015 Vũ Đức Hạnh 260987 Hải Dương C7B1A C0364 8 8 6
818 710211016 Nguyễn Thị Thúy Hằng 230388 Hòa Bình C7B1A C0278 7 6 7
819 710211017 Nguyễn Thị Hần 260189 Quảng Ngãi C7B1A C0386 8 8 8
820 710211018 Nguyễn Thị Thu Hiền 61188 Vĩnh Phúc C7B1A C0419 6 8 9
821 710211019 Nguyễn Thị Mỹ Hiền 270889 Tây Ninh C7B1A C0420 9 8 9
822 710211021 Nguyễn Thị Thanh Hoa 140189 Sông Bé C7B1A C0478 7 9 9
823 710211022 Lê Thị Hoa 171288 Nam Định C7B1A C0479 5 6 8
824 710211023 Mai Thị Hoa 30888 Nam Định C7B1A C0480 5 5 9
825 710211024 Lê Thị Hoàn 40688 Thanh Hóa C7B1A C0462 7 8 9
826 710211025 Nguyễn Thị Hồng 10589 TPHCM C7B1A C0378 8 6 8
827 710211026 Tạ Thị Thu Hồng 121089 Ninh Thuận C7B1A C0379 7 6 5
828 710211027 Nguyễn Thị Huệ 100889 Lâm Đồng C7B1A C0501 7 9 9
829 710211028 Nguyễn Mạnh Hùng 220189 TPHCM C7B1A C0397 8 9 9
830 710211029 Nguyễn Thị Thanh Hương 260688 Long An C7B1A C0298 8 6 9
831 710211030 Đặng Trần Thu Hương 190588 Phú Khánh C7B1A C0299 8 7 8
832 710211031 Bùi Thị Hương 170588 Hà Tĩnh C7B1A C0300 5 6 9
833 710211032 Đào Thị Lan Hương 160988 Hải Phòng C7B1A C0301 7 9 8
834 710211033 Nguyễn Thúy Kiều 89 Đồng Nai C7B1A C0555 5 8 9
835 710211034 Lê Duy Khánh 100389 Thanh Hóa C7B1A C0529 7 7 8
836 710211035 Đào Thị Mai 310389 Hưng Yên C7B1A C0577 3 5 8
837 710211036 Nguyễn Thị Liên 160688 Quảng Trị C7B1A C0601 9 6 6
838 710211037 Nguyễn Thị Phương Lin 200289 Phú Yên C7B1A C0617 8 9 9
839 710211038 Nguyễn Thị Thanh Loan 110189 ĐakLak C7B1A C0661 5 7 9
840 710211040 Lê Kim Lợi 60589 TPHCM C7B1A C0613 3 7 7
841 710211041 Đoàn Tấn Lợi 210687 Bình Dương C7B1A C0614 7 7 9
842 710211042 Nguyễn Thị Huỳnh Ly 240989 Gia Lai C7B1A C0695 6 6 9
843 710211043 Phan Thị 100988 Hà Tĩnh C7B1A C0702 7 5 7
844 710211044 Trương Thị Huỳnh Mai 160589 An Giang C7B1A C0717 8 7 8
845 710211045 Bùi Ngọc Mãng 100888 TP Huế C7B1A C0707 7 7 9
846 710211046 Trần Thị Mười 191087 Long An C7B1A C0724 8 6 9
847 710211048 Trần Thị Nga 81286 Nghệ An C7B1A C0788 7 9 9
848 710211049 Phạm Thị Thu Nga 80189 Bình Dương C7B1A C0789 8 8 9
849 710211050 Lê Thị Ngân 130490 TPHCM C7B1A C0771 7 6 9
850 710211051 Trần Thị Ngọc 100689 Thanh Hóa C7B1A C0805 8 6 9
851 710211052 Lê Thị Tuyết Ngọc 190188 Bà Rịa_ Vũng Tàu C7B1A C0806 5 6 9
852 710211053 Tô Thị Thu Nhi 181089 Quảng Ngãi C7B1A C0868 5 5 9
853 710211054 Lương Thị Pha 80888 Bình Dương C7B1A C0944 6 6 9
854 710211055 Đường Ngọc Phuông 210588 Đồng Nai C7B1A C1598 8 5 8
855 710211056 Trần Thị Kim Phước 250288 Vĩnh Phúc C7B1A C0952 8 8 9
856 710211057 Nguyễn Thị Hoài Phương 110589 Bình Thuận C7B1A C0931 7 8 8
857 710211058 Nguyễn Thị Kim Phượng 201089 Đồng Nai C7B1A C0961 5 5 9
858 710211059 Mạc Đỗ Thu Quyên 260688 Bình Định C7B1A C1005 8 8 9
859 710211060 Huỳnh Nhật Quỳnh 10188 Gia Lai C7B1A C0996 5 6 7
860 710211061 Lê Xuân Song 101089 Nghệ An C7B1A C1038
861 710211062 Nguyễn Thị Tình 201088 Quảng Ngãi C7B1A C1044 3 7 9
862 710211063 Nguyễn Thị Cẩm 110388 Bến Tre C7B1A C1315 8 8 9
863 710211064 Vương Thành Tuấn 60288 Sông Bé C7B1A C1455 8 8 5
864 710211065 Đặng Thị Bích Tuyền 30388 Quảng Ngãi C7B1A C1470 8 8 9
865 710211066 Vũ Mộng Tuyền 140689 Lâm Đồng C7B1A C1471 8 9 9
866 710211067 Phan Thị Mỹ Tuyết 201288 Quảng  Trị C7B1A C1483 7 6 8
867 710211068 Phan Thị Ngọc Tươi 50888 TPHCM C7B1A C1071 5 6 9
868 710211070 Lê Thị Thanh 180188 Quảng Ngãi C7B1A C1168 6 7 8
869 710211071 Nguyễn Thị Thanh 51089 Thanh Hóa C7B1A C1169 6 7 9
870 710211073 Trần Ngọc Thạch Thảo 20589 TPHCM C7B1A C1127 3 6 9
871 710211074 Lê Thị Thảo 300489 Quảng Ngãi C7B1A C1128 7 9 8
872 710211075 Lưư Thị Thu Thảo 60789 Gia Lai C7B1A C1129 6 8 8
873 710211076 Lê Thị Kim Thuận 270389 Sông Bé C7B1A C1281 8 6 9
874 710211077 Nguyễn Thị Oanh Thủy 120989 TPHCM C7B1A C1217 7 9 9
875 710211078 Phan Như Thủy 30689 Khánh Hòa C7B1A C1218 8 7 9
876 710211079 Nguyễn Thị Thủy 20188 Hà Tĩnh C7B1A C1219 6 8 9
877 710211080 Huỳnh Thanh Thủy 160289 Đồng Nai C7B1A C1220 9 9 9
878 710211081 Hà Thị Xuân Thúy 190989 Phú Yên C7B1A C1249 8 8 9
879 710211082 Phạm Xuân Thương 71289 Hải Phòng C7B1A C1105 7 7 9
880 710211083 Bùi Thị Anh Thy 250889 Bến Tre C7B1A C1288 9 9 9
881 710211084 Nguyễn Thị Lan Trang 170989 Nghệ An C7B1A C1377 7 9 8
882 710211085 Hà Thị Trang 180489 Bình Thuận C7B1A C1378 7 7 9
883 710211086 Lê Thị Thùy Trang 130389 Tiền Giang C7B1A C1643 8 5 6
884 710211087 Trần Thị Trang 220588 Đồng Nai C7B1A C1379 8 7 9
885 710211088 Nguyễn Thị Bảo Trâm 260988 Lâm Đồng C7B1A C1338 4 7 8
886 710211089 Huỳnh Thị Như Trương 170389 Bình Thuận C7B1A C1347 9 9 9
887 710211090 Trần Cẩm Lệ Uyên 150989 Đồng Nai C7B1A C1491 9 8 10
888 710211091 Phan Thị Gái Vàng 160188 Bến Tre C7B1A C1520 9 9 9
889 710211092 Nguyễn Thị Thúy Vân 200688 Bắc Giang C7B1A C1507 7 8 9
890 710211093 Phạm Thị Vân 290688 Thái Bình C7B1A C1508 8 8 10
891 710211094 Quách Thị Vui 10889 Hưng Yên C7B1A C1549 6 9 10
892 710211095 Nguyễn Thị Xuân 120287 Lâm Đồng C7B1A C1561 6 8 8
893 710211096 Nguyễn Thị Ngọc Yến 21189 Bà Rịa_Vũng Tàu C7B1A C1580 8 7 9
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: